“Chang Shuwa” etching

description

“Chang Shuwa” etching, stipple, 18x18cm., 2010